Martin Hovland spiller Hvaler-fisker

«Elleve for elleve», og tar utgangspunkt i den dramatiske flystyrten på Hvaler i 22. april 1944. Høytstående tyske offiserer hadde vært i Berlin og feiret Hitlers 55-års dag. Under innflyvningen mot Østlandet tar flyet fyr, og havarerer på et skjær rett utenfor Guttormsvauen på Vesterøy. Lokale fiskere fra både Hvaler og Onsøy, fulgte sjøens uskrevne lov, og fikk reddet elleve av tyskerne fra å omkomme i flamme- og bølgehavet. Det var delte meninger om fiskernes innsats i lokalsamfunnene. Men det resulterte i at rikskommisær Terboven inviterte til en takkefest på restaurant Bjørnen. Der fremmet redningsmennene ønske om å få frigitt like mange gisler fra Grini som de hadde reddet. Blant disse bl.a sogneprest på Hvaler; Jens Bjønness-Jacobsen, John Ditlev-Simonsen og Martin Hovlands oldefar. Etter måneder med venting ble fangene faktisk sluppet fri. 

SPILLER OLDEFARENS REDNINGSMANN

«Dette blir en ekstra dimensjon«, sier Martin Hovland som gleder seg til sommeren. Han har hørt mye om oldefarens innsats under krigen i oppveksten. «De snakket visst sjelden om det de utførte under krigen, har min familie fortalt«, sier Martin. Han synes det blir spennende å løfte fram innsatsen som fiskere både i Onsøy, Fredrikstad og på Hvaler gjorde under andre verdenskrig.

Enok Arnold Syversen

Martin Hovlands oldefar; Enok Arnold Syversen var født i 1899 på Lauer, Hvaler. Han giftet seg senere med Olga og flyttet til Viker. Der drev kona landhandleri mens Enok var fisker. Under krigen fraktet han både flyktninger, våpen og illegal post. Da Enok ble fanget av tyskerne og plassert på Grini, var det som gissel for sin bror som også var motstandsmann og hadde rømt til Sverige.