Utendørsamfiet er eid av Hvaler Kulturvernforening og sto ferdig 14. juli 2005 etter et knapt års byggetid. Arenaen ble ferdigstilt hovedsakelig på dugnad, med bidrag fra bla Sparebankstiftelsen DNB, mange lokale entreprenører og firmaer samt mange frivillige.

Arenaen rommer ca 500 sitteplasser. Senere i 2010 kom Amfigrotten som er garderobe og utleielokaler. Initiativet kom igang i forbindelse med den første forestillingene Stenhoggern og sentralt bak aktiviteten og utviklingen av arenaen var bl.a Jan Arntzen og Paul Henriksen fra Hvaler Kulturvernforening, Arne Berg og Terje Havrøy fra AOF, Hans-P. Thøgersen og Svein Gundersen fra Kulturværste, samt bla Øyvind Wevling fra Stenhoggern AS på vegne av et samlet styre, samt Jens O. Simensen.